edg

Estudios de Genealogía. Red Social de Investigadores

Ya se encuentra disponible nuevamente XOR en el siguiente enlace: Xenealoxías do Ortegal

"1467: Foro de diversas herdades outorgado polo abade do mosteiro de Sobrado a favor do escudeiro Roi de Serantes e a súa dona Beatriz de Andrade, segundo antes as levara Gonzalo de Serantes".

1467, xuño, 29. Brión, Ferrol.

Foro outorgado por don Rodrigo Núñez, abade do mosteiro de Sobrado dos Monxes, de varias herdades sitas na freguesía de San Salvador de Serantes e  outras inmediatas, a favor do escudeiro Roi de Serantes e a súa muller Beatriz de Andrade, segundo anteriormente as levara en arrendamento Gonzalo de Serantes, pai de Roi.

* ARG, Pergameos, 414.

* Perante Ares Yánes do Castro, escribán e notario público.

* Transcrición: Fernando Dopico Blanco. 2009.

Sepan quantos esta carta de foro viren como nos don Rodrigo Núnes, por la graçia de Dios e de la Santa Iglesia de Roma abade do moesteiro de Santa María de Sobrado (…) | (…) por | quanto vos Roy de Sarantes, escudeiro, fillo de Gonçalvo de Sarantes, defunto que Deus aja, týades do dito noso mosteiro moytas herdades, casas e casares, e vynnas et outras cousas a nos e ao dito noso mosteiro perteeçentes por foros dos abades noso anteçeso- | -res | pasados (…) e porque a vos aprovuo por noso rogo et contenplaçión de nos desenbargar et desenbargastes as chousas de vinnas de Moynos et a chousa de vinna da Estarracada | e as chousas de vinas de Souto de Rodeyro, como ban topar enno rigueyro cabo da vinna de Juan Yánes Morado, et eso mesmo o foro que tíades do sennorío e serviços e rentas e loytosas do couto de Sarantes et do lugar de Paaços e Vilasanche. Por | ende, nos (…) outorgamos et conosçemos que por estes beenes e cousas e vinnas, et (…) et senorío que nos así desenbargastes, que son e perteeçen ao dito noso mosteiro, que asý tíades | a foro dos abades (…) pasados (…), aforamos a vos o dito Ruy de Sarantes por en todos los días de vosa vida et de un voso fillo ou filla que ouverdes con vosa moller Beatris d’Andrade, qual | vas nomeados (…) a vosa presente vida todas las vinnas da Cabanna de Brión, des lo rig[u]eyro de soo da dita Cabanna ata as vosas vynnas da barra, et os casares de Pescante, et de Vilela ,et de Ferreiros, et os casares | das Teixoeiras (…) e Pousada, et as herdades d’Esmelle, et as herdades de Valóeen, et as herdades (…) de Brión (…), según que estas erdades et casares sobre ditos soýades levar vos et vosos anteçesores et aber dados de Sarantes que soýa- | -des ter et levar vos et vosos anteçesores eno dito sennorío a-rendas del do dito couto de Sarantes et de Paaços e Vilasanche, que perteeçen ao dito noso mosteiro de Santa María de Sobrado. A tal pleyto et condiçón vos aforamos as ditas vinnas e casa- | -res e herdades sobre ditas porla dita vosa vida e do dito voso fillo, que perteeçe aas nosas grannas de Bryón et Reparada porlo dito noso mosteiro de Sobrado, que nos dedes en cada un anno, et ao dito noso mosteiro e granjas en días de vosa vida aa granna de Brión, | porlas erdades e vienes que a ela perteeçen, çento et veynte maravedís vellos, et despoys vosa morte que voso fillo pag[u]e en cada ano dozentos maravedís vellos, e máys en vosa vida e de voso fillo que avedes de pagar aa dita granna de Reparada et ao ovençal dela | oyteenta maravedís vellos en cada anno, todo esto por día de San Martynno en cada anno, et avedes de faser reparar et (…) todas la ditas vynnas et casares e herdades enno dito tenpo aa boa fe e sen maao enganno e sen maliçia (…). |

(…). |

(…) Feito et outorgado enna Granna de Brión a vinte e nove días do mes de junio, anno do nasçemento de Noso Sennor Ihesu Xρisto de mil e quatroçentos et sesenta e sete annos. Testemonios que foron presentes: | Afonso Garçía da Granna, e Gil Fernándes, notario, (…), pescadores, moradores enna dita granna de Brión, e Fernán Soutelo, et Lopo Carança, escudeiros, e Vaasco Lópes de Miinno, et outros. |

(…). |

Et eu Ares Yánes do Castro, escrivano de noso sennor el Rey et seu | notario público enna súa corte et en todos los seus reynos et sennoríos, a esto que sobre dito he en hun cos sobre ditos testigos presente | foy et aa fiz escrivyr, et por ende ponno aquí meu nome et signo en testemoyo de verdade, que tal he. (signum) | Ares Yánes, | notario (rúbrica). |||

Visitas: 116

Fotos

  • Añadir fotos
  • Ver todos

Foro de discusión

"1434: Foro en terzas partes outorgado por frei Álvaro de Compostela, ovenzal da Graña de Brión, dunha leira de herdade sita en Santa María de Brión"

Iniciada por Fernando Dopico Blanco 26 Dic 2012. 0 Respuestas

1434, maio, 04. Brión, Ferrol.Foro dunha leira de herdade que estaba de souto e de monte outorgado por frei Álvaro de Compostela, monxe de Santa María de Sobrado e obenzal da Graña de Brión, a favor de Afonso da Rigueira e a súa muller María Afonso, moradores en Martín, nunha terza parte; a Roi tenreiro o mozo e a súa muller Maior Vázquez, moradores en Doniños, noutra terza parte; e a Xoán Fernández e a súa muller Omilia (sic) Fernández, moradores en Doniños, da outra terza.* ARG, Pergameos,…Continuar

"1467: Foro de diversas herdades outorgado polo abade do mosteiro de Sobrado a favor do escudeiro Roi de Serantes e a súa dona Beatriz de Andrade, segundo antes as levara Gonzalo de Serantes".

Iniciada por Fernando Dopico Blanco 26 Dic 2012. 0 Respuestas

1467, xuño, 29. Brión, Ferrol.Foro outorgado por don Rodrigo Núñez, abade do mosteiro de Sobrado dos Monxes, de varias herdades sitas na freguesía de San Salvador de Serantes e  outras inmediatas, a favor do escudeiro Roi de Serantes e a súa muller Beatriz de Andrade, segundo anteriormente as levara en arrendamento Gonzalo de Serantes, pai de Roi.* ARG, Pergameos, 414.* Perante Ares Yánes do Castro, escribán e notario público.* Transcrición: Fernando Dopico Blanco. 2009.Sepan quantos esta carta…Continuar

"1435: Sub-foro outorgado por Xoán de Serantes pra levantar unha casa na vila de Ferrol".

Iniciada por Fernando Dopico Blanco 26 Dic 2012. 0 Respuestas

1435, ¿xullo?, 17, Brión, Ferrol.Sub-foro outorgado por Xoán de Serantes, escudeiro de Pedro Fernández de Andrade e morador na freguesía de San Salvador de Serantes, con licencia do ovenzal da Graña de Brión frei Álvaro de Compostela, a favor de Afonso Menaya e a súa muller Mariña López, dunha praza para edificar unha casa na rúa de Curuxeiras, dentro da vila de Ferrol; segundo que o citado Xoán de Serantes tiña a devandita propiedade en foro do mosteiro de Sobrado dos Monxes.* ARQUIVO DO REINO…Continuar

Carta de fuero sobre el lugar de Forcoi en Cerdido (1634)

Iniciada por José Luis 26 May 2012. 0 Respuestas

1634, marzo, 14. Villa de Cedeira.Carta de fuero otorgada Alonso Fernández Poentas, mayor en días, y su mujer María Teixeiro, vecinos de la villa de Cedeira, y ésta última con licencia que pidó a su marido y éste le dio y otorgó, para ambos de mancomún dar la presente carta de fuero a Aparicio de Mouriz, labrador, vecino de la feligresía de Cerdido, sobre su lugar y casal que se dice: do Forcón (Forcoi), sito en dicha feligresía de Cerdido en el cuarto de Chao, donde al presente vive el dicho…Continuar

Renovación del foro sobre el lugar de Luaces (1634)

Iniciada por José Luis 21 Abr 2012. 0 Respuestas

1634, Xuño, 16. Santa María de Régoa, Cedeira.          Aforamento feito perante Pedro de Soto escribán, por Don Nuño Alvarado a Alonso de Piñón, do Lugar de Luaces en renda de cinco ferrados de pan trigo pola súa metade y 4 reais de renda.Trascrición: Xosé Lois Lamigueiro. A.R.G. Sig: 784/10. Apeo do Partido de Régoa, Teixido, e San Martiño de Cerdido, Lugar de Luaces. Folio 27. Año de 1634. Yn dei nomine amen Sepan quantos hesta carta de fuero viren como yo fray / don nuno de alvarado y…Continuar

Etiquetas: piñón, lamigueiro, portomarín, regoa, freinle

Renovación del foro sobre el lugar de Freinle o Luaces (1630)

Iniciada por José Luis 21 Abr 2012. 0 Respuestas

1630 Lugar de Malados, San Martiño de Cerdido          Arredamento feito ante Pedro Núñez de Baamonde por Pedro Ballesteros Portela Aldao apoderado do Comendador, a Pedro de Piñón e Alonso de Piñón irmáns, Xoán de Lamigueiros e Pedro de Gangoa, do Casal de Luaces e do Piñeiro con renda de 34 reais e 4 fanegas de trigo e centeo mediado.Trascrición: Xosé Lois Lamigueiro. A.R.G. Sig: 784/10. Apeo do Partido de Régoa, Teixido, e San Martiño de Cerdido, Lugar de Luaces. Folio 33. Arriendo de Año de…Continuar

Etiquetas: gangoa, lamigueiro, piñón, portomarín, luaces

Acceso directo PARES


Acceso directo ARG

Acceso directo AHUS

contraseña y usuario: webahus1

Acceso GAZETA Histórica


© 2018   Creado por José Luis.   Tecnología de

Emblemas  |  Reportar un problema  |  Términos de servicio