edg

Estudios de Genealogía. Red Social de Investigadores

Ya se encuentra disponible nuevamente XOR en el siguiente enlace: Xenealoxías do Ortegal

"1435: Sub-foro outorgado por Xoán de Serantes pra levantar unha casa na vila de Ferrol".

1435, ¿xullo?, 17, Brión, Ferrol.

Sub-foro outorgado por Xoán de Serantes, escudeiro de Pedro Fernández de Andrade e morador na freguesía de San Salvador de Serantes, con licencia do ovenzal da Graña de Brión frei Álvaro de Compostela, a favor de Afonso Menaya e a súa muller Mariña López, dunha praza para edificar unha casa na rúa de Curuxeiras, dentro da vila de Ferrol; segundo que o citado Xoán de Serantes tiña a devandita propiedade en foro do mosteiro de Sobrado dos Monxes.

* ARQUIVO DO REINO DE GALICIA, Pergameos, 378.

* Perante Gil Fernández de Amarante, notario público en Santa María A Maior do Val e en Santa Uxía de Mandiá por Pedro Álvarez Osorio, e nos coutos de Balón e Brión por Xoán Freire de Andrade.

* Transcrición: Fernando DOPICO BLANCO. 2009.

Sabean quantos esta carta de aforamento viren como eu Johan de Sarantes, escudeiro de Pedro Fernándes d’Andrade, morador en Sarantes | que soon presente, con lyçençia e outorgamento de frey Álvaro de Conpostela, monje do mosteiro de Santa María de Sobrado e ovençal das | granas de Brión e Reparada e procurador da ordee que está presente e outorga. Dou e outorgo a foro a vos Afonso Menaya, que sodes | presente, e a vosa moller Marina Lópes, que non he presente, moradores que sodes enna vila de Ferrol, por todo tenpo de minna vida et | máys apus tenpo de minna morte por tenpo de vinte e bove annos, e máys allende dos ditos annos a huna vos, convén a saber. Que | vos aforo porlo dito tenpo huna praça para huna casa que está enna rúa de Curugeyras da dita vila de Ferrol. Como testa da huna | parte con outra casa de María Andreas, et da outra […] parte con as casas de Juan de Corçaas, et vay testar de longo enno va- | -lado, et do outro todo testa enna rúa en que ten as portas. A qual dita praça eu o dito Juan de Sarantes tenno aforada do | dito mosteiro de Santa María de Sobrado e perteesçe a dita granja de Brión. Afórovos a dita praça por tal pleito e condiçoes que façades huna casa | enna dita praça, de madeira, con seu sobrado alçado de fiestras e cuberta de madeira e de tella, con seus hedefiçios enno alto | e enno bayxo. Et ela asý feita, que-a tenades cuberta e ben reparada […]. E daredes vos et | vosas voses á minna vos de foro cada hun anno quatro maravedís de moneda vella branca en tres dineiros por día de San Martino, e asý en | cada hun ano durante o dito tenpo. Et se queserdes vender ou deytar este dito foro, que frontedes con el a min e a minna vos e nos lo | dedes porlo justo preço que outro por el der. E nos non o querendo, que frontedes con el a dita ordee e llo dedes porla dita condiçón. E non | o querendo a dita ordee reçebi/font>r>, entonçes o vendede ou deytade a tal persona que seja vosa semellavel que repare a dita casa e pague | o dito foro cada anno, segundo que dito he […] |.

* Insire un poder outorgado o 27/03/1432 polo abade e monxes de Sobrado a favor de frei Álvaro de Compostela para que este poidese facer arrendamentos e foros en nome do mosteiro.

[…] Et heu o dito frey Álvaro, porlo sobre dito poder, asý confirmo e outorgo o dito foro feito e outorgado porlo dito | Johan de Sarantes, et reçebo por foreyros aos ditos Afonso Menaya e a dita vosa moller Marina Lópes e voses sobreditas, e trajan e usen | a dita casa enno dito tenpo que-a o dito Juan de Sarantes ten aforada da dita hordee […].

[…] Et desto en como pasou, as ditas partes outorgaron […] | as cartas anbas en hun tenor partydas por a, b, c. Que foron feitas e outorgadas enna dita grana de Brión, dez e sete días do mes de juyo?, | anno do nasçemento do Noso Sennor Ihesu Xρisto de mill e quatroçentos e trinta e çinquo annos. Testemoyas que a esto foron presentes: Juan Tenreiro, | escudeiro do dito Juan de Sarantes, e Rodrigo Afonso, clérigo de Doninos, e Juan Arteiro e Fernán […], moradores enna dita granna, e Juan | Xρistaao? Palmeyro, vesyno de Ferrol, e outros. Et eu Gil Fernándes d’Amarante, notario público enno Val de Santa María Mayor e Mandiáa por | Pedro Álvares d’Osoryo, et notario público ennos coutos de Balóen e Brión por Juan Freyre de Andrade, a esto que sobre dito he con as ditas testemo- | -yas presente foy, e esta carta por mynna maao escriví e conteney con a dita procuraçón, e meu nome e sygnal aquí fis en testemoyo de verdade, que tal | he […] |.

(signum) Gil Fernándes, | notario (rúbrica). |||.

Visitas: 134

Fotos

  • Añadir fotos
  • Ver todos

Foro de discusión

"1434: Foro en terzas partes outorgado por frei Álvaro de Compostela, ovenzal da Graña de Brión, dunha leira de herdade sita en Santa María de Brión"

Iniciada por Fernando Dopico Blanco 26 Dic 2012. 0 Respuestas

1434, maio, 04. Brión, Ferrol.Foro dunha leira de herdade que estaba de souto e de monte outorgado por frei Álvaro de Compostela, monxe de Santa María de Sobrado e obenzal da Graña de Brión, a favor de Afonso da Rigueira e a súa muller María Afonso, moradores en Martín, nunha terza parte; a Roi tenreiro o mozo e a súa muller Maior Vázquez, moradores en Doniños, noutra terza parte; e a Xoán Fernández e a súa muller Omilia (sic) Fernández, moradores en Doniños, da outra terza.* ARG, Pergameos,…Continuar

"1467: Foro de diversas herdades outorgado polo abade do mosteiro de Sobrado a favor do escudeiro Roi de Serantes e a súa dona Beatriz de Andrade, segundo antes as levara Gonzalo de Serantes".

Iniciada por Fernando Dopico Blanco 26 Dic 2012. 0 Respuestas

1467, xuño, 29. Brión, Ferrol.Foro outorgado por don Rodrigo Núñez, abade do mosteiro de Sobrado dos Monxes, de varias herdades sitas na freguesía de San Salvador de Serantes e  outras inmediatas, a favor do escudeiro Roi de Serantes e a súa muller Beatriz de Andrade, segundo anteriormente as levara en arrendamento Gonzalo de Serantes, pai de Roi.* ARG, Pergameos, 414.* Perante Ares Yánes do Castro, escribán e notario público.* Transcrición: Fernando Dopico Blanco. 2009.Sepan quantos esta carta…Continuar

"1435: Sub-foro outorgado por Xoán de Serantes pra levantar unha casa na vila de Ferrol".

Iniciada por Fernando Dopico Blanco 26 Dic 2012. 0 Respuestas

1435, ¿xullo?, 17, Brión, Ferrol.Sub-foro outorgado por Xoán de Serantes, escudeiro de Pedro Fernández de Andrade e morador na freguesía de San Salvador de Serantes, con licencia do ovenzal da Graña de Brión frei Álvaro de Compostela, a favor de Afonso Menaya e a súa muller Mariña López, dunha praza para edificar unha casa na rúa de Curuxeiras, dentro da vila de Ferrol; segundo que o citado Xoán de Serantes tiña a devandita propiedade en foro do mosteiro de Sobrado dos Monxes.* ARQUIVO DO REINO…Continuar

Carta de fuero sobre el lugar de Forcoi en Cerdido (1634)

Iniciada por José Luis 26 May 2012. 0 Respuestas

1634, marzo, 14. Villa de Cedeira.Carta de fuero otorgada Alonso Fernández Poentas, mayor en días, y su mujer María Teixeiro, vecinos de la villa de Cedeira, y ésta última con licencia que pidó a su marido y éste le dio y otorgó, para ambos de mancomún dar la presente carta de fuero a Aparicio de Mouriz, labrador, vecino de la feligresía de Cerdido, sobre su lugar y casal que se dice: do Forcón (Forcoi), sito en dicha feligresía de Cerdido en el cuarto de Chao, donde al presente vive el dicho…Continuar

Renovación del foro sobre el lugar de Luaces (1634)

Iniciada por José Luis 21 Abr 2012. 0 Respuestas

1634, Xuño, 16. Santa María de Régoa, Cedeira.          Aforamento feito perante Pedro de Soto escribán, por Don Nuño Alvarado a Alonso de Piñón, do Lugar de Luaces en renda de cinco ferrados de pan trigo pola súa metade y 4 reais de renda.Trascrición: Xosé Lois Lamigueiro. A.R.G. Sig: 784/10. Apeo do Partido de Régoa, Teixido, e San Martiño de Cerdido, Lugar de Luaces. Folio 27. Año de 1634. Yn dei nomine amen Sepan quantos hesta carta de fuero viren como yo fray / don nuno de alvarado y…Continuar

Etiquetas: piñón, lamigueiro, portomarín, regoa, freinle

Renovación del foro sobre el lugar de Freinle o Luaces (1630)

Iniciada por José Luis 21 Abr 2012. 0 Respuestas

1630 Lugar de Malados, San Martiño de Cerdido          Arredamento feito ante Pedro Núñez de Baamonde por Pedro Ballesteros Portela Aldao apoderado do Comendador, a Pedro de Piñón e Alonso de Piñón irmáns, Xoán de Lamigueiros e Pedro de Gangoa, do Casal de Luaces e do Piñeiro con renda de 34 reais e 4 fanegas de trigo e centeo mediado.Trascrición: Xosé Lois Lamigueiro. A.R.G. Sig: 784/10. Apeo do Partido de Régoa, Teixido, e San Martiño de Cerdido, Lugar de Luaces. Folio 33. Arriendo de Año de…Continuar

Etiquetas: gangoa, lamigueiro, piñón, portomarín, luaces

Acceso directo PARES


Acceso directo ARG

Acceso directo AHUS

contraseña y usuario: webahus1

Acceso GAZETA Histórica


© 2018   Creado por José Luis.   Tecnología de

Emblemas  |  Reportar un problema  |  Términos de servicio